מקרים מחדר הטיפולים

למען שמירה על פרטיות מטופלי שיניתי את השמות האישיים ואת מקום המגורים של המטופלים