השתלמתי ב…

השתלמויות מקצועיות:

The Well Being Science W.B.S – באה מתוך הגישה הרואה את האדם כמכלול השפעות בעלי יחסי גומלין בינו לבין עצמו ובין סביבתו.

אסטרולגיה פונקציונלית מעשית – גישה הבוחנת כיצד אסטרולוגיה מניעה את חיינו, פועלת עלינו ומעצבת את בחירותינו מבלי שנהיה מודעים לכך.

האסטרולוגיה הבריאותית – הינה שילוב אשר מאפשר לקבל תמונת מצב או אבחון בריאותי דרך המפה האישית המשמשת כמפת בריאות לאבחון סימפטומים רבים ואת דרך הטיפול בהם, כיצד בריאותנו מקושרת ישירות להשפעות האסטרולוגיות.

איזון גוף מוח – כיצד גופינו מגיב, מעכל ומתהלך מידע דרך שני החלקים העיקריים שלו – הגוף והמוח. מה השוני בתפיסות וכיצד הנטיה האישית משפיע על החיבור הזה.

מיומנויות תקשורת בינאישית – מה הוא השיח הפנימי שחי בנו וכיצד אנו מעצבים לעצמינו את גישתנו לחיים ואת גישתנו בראשונה לעצמינו.

רפואה פונקציונלית – השתלמות בתחום איבחון קנסיולוגי ככלי לאיתור וניטור נקודות רגישות מחסומים, השפעות מזונות מבחינת רגישויות למזונות ספציפיים על אורח החיים בריא.